Popularne artykuły
Cechy charakterystyczne baroku
Filozofia baroku
Malarstwo w baroku
Architektura baroku
Ostatnie Artykuły

Moda w okresie Baroku

Każda epoka charakteryzowała się swoją odmiennością od pozostałych, zarówno w architekturze, sztuce, malarstwie czy stylu ubierania się. Nie inaczej było również z fryzurami. W niektórych okresach modne fryzury były równie ważne jak same ubrania, stanowiły ich integralną część a czasem były nawet ważniejsze niż strój. Piękna ozdobiona fryzura świadczyć mogła o dobrobycie i „zasobności portfela” właściciela a czasem nawet wyrażała emocje. Od wymyślnych i „bogatych” fryzur nie stronili również panowie.

» Czytaj więcej

Literatura barokowa w Europie

Pisarze okresu baroku szokowali i zaskakiwali odbiorcę swoją oryginalnością oraz formą. Stworzyli oni nowy styl, który cechował się wielkim bogactwem środków stylistycznych t.j. porównanie, przenośnia, epitet, gra słów, mnożenie określeń dotyczących tego samego tematu, inwersja – czyli zamiana szyku wyrazów oraz makaronizm czyli „wplatanie” wyrazów obcojęzycznych do zdań, które miały na celu olśnienie odbiorcy i wprawienie go w zachwyt.

» Czytaj więcej

Twórczość Jana Sebastiana Bacha

Jan Sebastian Bach – niemiecki kompozytor i organista epoki baroku – jest autorem ponad tysiąca znanych utworów. Pisał kompozycje na organy i klawesyn, komponował fugi, muzykę kameralną i chóralną. Ponadto nazywany jest mistrzem muzyki polifonicznej.

Jako dziecko Bach uczęszczał do łacińskiej szkoły św. Jerzego, a w międzyczasie uczył się od ojca gry na skrzypcach i klawesynie. Umiejętność gry na organach przekazał mu stryj – organista. Bach był bardzo dobrym uczniem i bardzo szybko opanował grę na tych instrumentach. W późniejszych latach grał także na klawikordzie, altówce i lutni. Wczasach młodości Jana Sebastiana Bacha fortepian nie był jeszcze w powszechnym użyciu. Ogromny talent kompozytora został zauważony już w liceum, co dało możliwość pobierania nauk w odległej Dolnej Saksonii.

» Czytaj więcej

Rola literatury w powstawaniu nowych epok

Literatura baroku, podobnie jak cała epoka, prezentowana jest przez podręczniki szkolne w sposób dość jednowymiarowy. Przede wszystkim w opozycji do Odrodzenia. Podobnie jak inne epoki postrzegana jest zatem przez uczniów niczym dwie kreski na linijce oznaczające początek i koniec danej ery w sztuce, filozofii i życiu codziennym.

Oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby podręczniki dokładnie zgłębiały wiedzę, do uzyskania której potrzeba całych lat studiów z zakresu literaturoznawstwa, historii i antropologii. Warto jednak zmienić nastawienie autorów podręczników do zbyt liniowego traktowania historii. Również w kwestiach związanych z historią literatury.

» Czytaj więcej

Kontrreformacja

W XVI wieku, w okresie panowania baroku znacznie wzrosło zagrożenie katolicyzmu ze strony protestantyzmu, co spowodowało, że Kościół katolicki rozpoczął działania, które miały na celu większą dbałość o wiernych. Postanowienia ustalone na soborze trydenckim a zakończone wraz z zakończeniem wojny trzydziestoletniej rozpoczęły odnowę Kościoła. Jednym z głównych propagatorów kontrreformacji byli jezuici – Towarzystwo Jezusowe. Był to zakon, który założył Ignacy Loyola.

» Czytaj więcej

Pages:« Prev1234567NAstępna »