Własny Kąt

Projektowanie, budownictwo, wnętrza

Kartezjusz i jego filozofia racjonalizmu

kartezjusz

René Descartes czyli Kartezjusz żył w latach 1596-1650, był on wybitnym francuskim filozofem, a także fizykiem i matematykiem. Descartes uznawany jest za jednego z najbardziej wybitnych uczonych wieku XVII. Pomimo tego, że uczony żył i działał w epoce baroku, wiele z jego poglądów było właściwych epoce oświecenia. Jest on znany przede wszystkim z twierdzenia, iż wyłącznie myślenie rozumowe jest źródłem poznania.

Wedle Kartezjusza wątpienie to akt myśli. Pierwszym twierdzeniem uczonego było słynne Cogito ergo sum, co oznacza, Myślę, więc jestem. Jego zdaniem cała istota człowieka polega właśnie na myśleniu. Najsłynniejszym dziełem Kartezjusza jest pochodząca z 1637 roku Rozprawa o metodzie, w której to pojawia się jego słynny cytat. Dzieło to wywołało to niemałą sensację, wielkie poruszenie i zapewniło autorowi ogromną sławę. Od czasów innego wybitnego filozofa, jakim był Arystoteles, nie ukazało się bowiem inne dzieło, które w tak dobitny i całościowy sposób opisywałoby rozmaite zagadnienia oraz rozwiewałoby wątpliwości co do wielu niejasnych założeń.

Kartezjusz uważał, iż istnienie Boga jest dokładnie takim samym pewnikiem, jak to, że człowiek jest istotą rozumną – niemożliwe bowiem jest to, aby Bóg dał człowiekowi rozum ciągle wprowadzający go w błąd. Descartes zaliczany jest do skrajnych racjonalistów. Analizował on wszelkie znane sobie systemy filozoficzne i wywnioskował, iż dla każdego z nich istnieje możliwość sformułowania antytezy. W związku z tym nie ma jednocześnie możliwości, aby jasno stwierdzić, jakie twierdzenie jest prawdziwe, a jakie nie.

Uczony za swoje poglądy wiele razy był krytykowany przez innych znanych myślicieli takich jak między innymi David Hume, Immanuel Kant, George Berkeley, Fryderyk Nietzsche. Pomimo tego, do dnia dzisiejszego Kartezjusz uznawany jest za postać wybitną, a jego filozofia znajduje wciąż wielu wyznawców.