Własny Kąt

Projektowanie, budownictwo, wnętrza

Wilgotność materiałów budowlanych

1_-plany-projektowe-w-budownictwie_1048-1852-385x308

Wilgotność materiałów budowlanych uzależniona jest od ich właściwości absorpcyjnych, jak również od warunków eksploatacji i niezależnych czynników zewnętrznych. Z uwagi na wpływ wilgotności na jakość surowców wykorzystywanych do budowy, na każdym etapie inwestycji warto stosować czujniki wilgotności, służące do pomiaru tej właściwości i jej kontroli.

Wpływ wilgotności na materiały budowlane

Warto pamiętać, że wilgotność zmienia parametry surowców budowlanych, w zależności od stopnia jej nasilenia. Zbyt mała może stać się powodem częstszych wyładowań elektrostatycznych, uważanych za groźne dla bezpieczeństwa. Z kolei zbyt duża wilgotność może wywołać rozwój pleśni i grzybów.

Metody sprawdzania wilgotności materiałów budowlanych

Z uwagi na rolę wilgotności w procesie budowlanym zalecane jest sprawdzanie jej poziomu – w tym celu stosowane są różnego rodzaju mierniki, cechujące się mniej lub bardziej dokładnym pomiarem i przeznaczone do stosowania uniwersalnego lub adresowane do konkretnego typu materiału budowlanego.

Wśród metod pomiaru wilgotności można wymienić inwazyjne lub bezinwazyjne sposoby – tak zwane metody niszczące wymagają poboru próbek w celu dokonania pomiaru. Podczas stosowania nieinwazyjnych metod podobny zabieg nie jest konieczny.

Metody inwazyjne

W grupie metod niszczących wymienia się tak zwaną suszarkowo – wagową, polegającą na pobraniu próbki materiału i zważeniu jej przed i po wysuszeniu.

Metoda karbidowa także wymaga pobrania elementu materiału, który umieszczany jest w specjalnym urządzeniu, dokonującym pomiaru wilgotności.

Nieinwazyjne sposoby kontroli wilgotności

W tej grupie popularne są elektryczne oraz termowizyjne mierniki wilgotności, które nie wymagają pobierania próbek, z tego względu ich wykorzystanie poleca się w miejscach, gdzie podobne zabiegi są niemożliwe – na przykład w obiektach zabytkowych.

Swoje otoczenie udekorujesz dzięki żwirom ogrodowym