Własny Kąt

Projektowanie, budownictwo, wnętrza

Dokumentacja budowlana

Przed zleceniem wykonania indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego konkretnej firmie warto wcześniej zainteresować się tematem dokumentacji budowlanej. Należy dowiedzieć się we własnym zakresie, co powinna zawierać dokumentacja techniczna, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Co należy zrobić, aby uzyskać pozwolenie na budowę? Przede wszystkim trzeba złożyć we właściwym urzędzie wypełnionego wniosku o pozwolenie na budowę, dokumentu, który potwierdza  prawo do dysponowania nieruchomością (działką), a także projekt architektoniczno-budowlany w czterech egzemplarzach.

Warto wiedzieć, z jakich części zbudowany jest projekt architektoniczno-budowlany. Zawiera  on projekt zagospodarowania terenu, który składa się z części opisowej stanu działki oraz jej zagospodarowania, a także rysunku z obiektem i jego wymiarami do celów projektowych. Oprócz projektu architektonicznego i konstrukcyjnego niezbędne są projekty instalacji sanitarnych i elektrycznej, a także projektowa charakterystyka energetyczna budynku.

Obecnie realizacja projektów architektoniczno-budowlanych wiąże się z dość nowym pojęciem, jakim jest outsourcing. Ta nazwa o tajemniczym brzmieniu pochodzi z języka angielskiego i stanowi skrót od trzech słów: outside resource using, co oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł. Idea outsourcingu wiąże się z przekazywaniem zadań, funkcji, projektów i procesów firmie zewnętrznej, która zajmuje się ich realizacją.

Przed podjęciem decyzji o współpracy z wybranym wykonawcą lub usługodawcą należy bardzo dokładnie sprawdzić, czy jest on w stanie świadczyć usługi na zadowalającym nas poziomie. Warto przyjrzeć się kwalifikacjom oraz doświadczeniu w dziedzinie interesujących nas prac budowlanych, co zapewni nam spokój o prawidłowy przebieg prac.