Ignacy Loyola

Kontrreformacja

Wnętrze Kościoła Jeziutów - Wiedeń, Austria

W XVI wieku, w okresie panowania baroku znacznie wzrosło zagrożenie katolicyzmu ze strony protestantyzmu, co spowodowało, że Kościół katolicki rozpoczął działania, które miały na celu większą dbałość o wiernych. Postanowienia ustalone na soborze trydenckim a zakończone wraz z zakończeniem wojny trzydziestoletniej rozpoczęły odnowę Kościoła. Jednym z głównych propagatorów kontrreformacji byli jezuici – Towarzystwo Jezusowe. Był to zakon, który założył Ignacy Loyola.

» Czytaj więcej