barok

Sztuka baroku

Sztuka baroku jest tematem wyjątkowo obszernym. Zarówno literatura baroku, architektura i szeroko pojęta sztuka (od rzeźby przez malarstwo po teatr) charakteryzują się bardzo bogatą, ozdobną formą. Chcąc w pełni zrozumieć sztukę baroku, warto bliżej przyjrzeć się wspomnianej już architekturze, w której styl barokowy jest mocno widoczny. » Czytaj więcej

Barok – charakterystyczne środki wyrazu artystycznego

Każda epoka literacka posiada pewne określone cechy, które są dla niej bardzo charakterystyczne. Dobry badacz literatury na podstawie zaledwie kilku zdań wiersza powinien bez trudu ocenić, z jakiej epoki wiersz pochodzi. Warto przyjrzeć się bliżej najbardziej typowym dla okresu baroku środkom wyrazu artystycznego. » Czytaj więcej

Caravaggio - malarz włoskiego baroku

Michelangelo Merisi Caravaggio jest jednym z głównych przedstawicieli włoskiego malarstwa wczesnego baroku. Urodził się 29 września 1571 w Mediolanie. W związku z szalejącą w tym czasie zarazą, cała rodzina zmuszona była przenieść się do miejscowości Caravaggio nie porzucając jednak nigdy kontaktów z mediolańskimi rodami, które swoimi wpływami zapewniły protekcję w 1584, kiedy to młody malarz powrócił do rodzinnego miasta.

Swoje młode lata Michelangelo spędził na podróżach i praktykach malarskich. Szczególną rolę w jego twórczości odegrał pobyt w Lombardii w której kształtował się jego psychologiczny realizm pojawiający się w dziełach.

Początek kariery Caravaggia rozpoczął się w 1592 roku w Rzymie, gdzie szlifował swój warsztat malarski u Giuseppego Cesariego- malarza papieża Klemensa VIII. W czasie tego terminowania malował głównie owoce i kwiaty. Z tego okresu pochodzą obrazy takie jak: ”Chory Bachus”, „Chłopiec obierający owoc”, ”Chłopiec z koszem owoców”. » Czytaj więcej

Elementy architektury Baroku w Polsce

Barok to czas przypadający na okres od XVII do I połowy XVIII wieku. To czas niepokoju, długotrwałych wojen, które zrujnowały kraj zarówno pod względem gospodarczym jak i kulturowym. Okres baroku w Polsce to również brak mocnych rządów i niekorzystnych zmian jakie zachodziły wewnątrz kraju.
Ówczesny człowiek to nie ten sam optymistyczny i żyjący w spokoju człowiek Renesansu, ale żyjący w strachu i świadomy nietrwałość życia. W poszukiwaniu bezpieczeństwa oraz mistyczności ucieka on w stronę filozofii, literatury, architektury i sztuki.

» Czytaj więcej

Jan Andrzej Morsztyn poeta epoki baroku

Jan Andrzej Morsztyn ur. w 1621 roku niedaleko Krakowa, najwybitniejszy przedstawiciel polskiej poezji epoki baroku. Był synem zamożnego ziemianina o wyznaniu ariańskim. W młodości rozpoczął studia w Lejdzie. Później udał się wraz z bratem podróż po Włoszech oraz Francji. Od roku 1649 związał się z dworem Lubomirskich gdzie pełnił rolę dworzanina Jerzego Lubomirskiego, a kilka lat później został dworzaninem królewskim. Od roku 1656 przyjął posadę sekretarza królewskiego na dworze, kolejnym etapem było pełnienie funkcji referendarza koronnego (1658 rok). Dwa lata później dostał starostwo małogoskie a od 1668 był podskarbim wielkim koronnym. Brał udział w misjach dyplomatycznych. W latach 1667 do 1683 był starostą tucholskim. W roku 1659 poślubił Katarzynę córkę Henryka Gordona, która była damą dworu. Po kilku latach został katolikiem. Po wykryciu spisku detronizacyjnego jaki zawiązał z Ludwikiem XIV został oskarżony o zdradę stanu i zbiegł za granicę, osiadł we Francji. Tam przyjął poddaństwo i został sekretarzem Ludwika XIV.  » Czytaj więcej

Rembrandt Harmenszoon van Rijn malarz epoki baroku

Rembrandt Harmenszoon van Rijn urodził się 15 lipca 1606 zmarł w Amsterdamie 4 października 1669. Był holenderskim malarzem, rysownikiem i grafikiem. Tak jak Vermeer i Frans Halsa uznany został najważniejszym malarzem sztuki holenderskiej. Dzieciństwo spędził w Lejdzie, gdzie nauki pobierał w łacińskiej szkole. W 1620 roku rozpoczął studia na tamtejszym Uniwersytecie ucząc się tam jedynie przez kilka miesięcy. W kolejnym roku podjął naukę malarstwa w pracowni gdzie przez 3 kolejne lata nabywał wiedzy odnośnie podstaw i technik malarstwa. Mistrzem udzielającym mu nauk był Jacob van Swanenburgh. W roku 1624 młody malarz  na polecenie swoich rodziców udał się do Amsterdamu aby doskonalić kunszt malarski w pracowni Pietera Lastmana.

» Czytaj więcej

Peter Paul Rubens - artysta barokowy

Peter Paul Rubens urodził się 28 czerwca 1577 roku w Westfalii jako szóste przedostatnie dziecko, zmarł 30 maja 1640 roku w Antwerpii. Był malarzem flamandzkim, jednym z najwybitniejszych artystów tworzących w epoce baroku. Pomimo tego, że miejscem jego urodzenia były Niemcy, jego kunszt artystyczny został ukształtowany we Włoszech. To właśnie tam młody malarz zachwycał swoimi pracami Vincenzo Gonzagę. Książę Mantiu był zauroczony do tego stopnia, że postanowił przyjąć go na służbę. Jednym z zadań jakie otrzymał Rubens było namalowanie kopii słynnych malowideł, które miały służyć na użytek kolekcji księcia. Praca ta wymagała podróży, dzięki czemu Rubens odwiedził prawie wszystkie z ważniejszych ośrodków artystycznych we Włoszech. Jednym z wielkich zleceń jakie otrzymał artysta było wykonanie malowideł ołtarzowych umieszczonych w rzymskim kościele św. Krzyża – Santa Croce.

» Czytaj więcej

Moda w okresie Baroku

Fontange

Każda epoka charakteryzowała się swoją odmiennością od pozostałych, zarówno w architekturze, sztuce, malarstwie czy stylu ubierania się. Nie inaczej było również z fryzurami. W niektórych okresach modne fryzury były równie ważne jak same ubrania, stanowiły ich integralną część a czasem były nawet ważniejsze niż strój. Piękna ozdobiona fryzura świadczyć mogła o dobrobycie i „zasobności portfela” właściciela a czasem nawet wyrażała emocje. Od wymyślnych i „bogatych” fryzur nie stronili również panowie.

» Czytaj więcej

Literatura barokowa w Europie

Giambattista Marino

Pisarze okresu baroku szokowali i zaskakiwali odbiorcę swoją oryginalnością oraz formą. Stworzyli oni nowy styl, który cechował się wielkim bogactwem środków stylistycznych t.j. porównanie, przenośnia, epitet, gra słów, mnożenie określeń dotyczących tego samego tematu, inwersja – czyli zamiana szyku wyrazów oraz makaronizm czyli „wplatanie” wyrazów obcojęzycznych do zdań, które miały na celu olśnienie odbiorcy i wprawienie go w zachwyt.

» Czytaj więcej

Twórczość Jana Sebastiana Bacha

Jan Sebastian Bach

Jan Sebastian Bach – niemiecki kompozytor i organista epoki baroku – jest autorem ponad tysiąca znanych utworów. Pisał kompozycje na organy i klawesyn, komponował fugi, muzykę kameralną i chóralną. Ponadto nazywany jest mistrzem muzyki polifonicznej.

Jako dziecko Bach uczęszczał do łacińskiej szkoły św. Jerzego, a w międzyczasie uczył się od ojca gry na skrzypcach i klawesynie. Umiejętność gry na organach przekazał mu stryj – organista. Bach był bardzo dobrym uczniem i bardzo szybko opanował grę na tych instrumentach. W późniejszych latach grał także na klawikordzie, altówce i lutni. Wczasach młodości Jana Sebastiana Bacha fortepian nie był jeszcze w powszechnym użyciu. Ogromny talent kompozytora został zauważony już w liceum, co dało możliwość pobierania nauk w odległej Dolnej Saksonii.

» Czytaj więcej

Pages:123NAstępna »