Rola literatury w powstawaniu nowych epok

Literatura baroku, podobnie jak cała epoka, prezentowana jest przez podręczniki szkolne w sposób dość jednowymiarowy. Przede wszystkim w opozycji do Odrodzenia. Podobnie jak inne epoki postrzegana jest zatem przez uczniów niczym dwie kreski na linijce oznaczające początek i koniec danej ery w sztuce, filozofii i życiu codziennym.

Oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby podręczniki dokładnie zgłębiały wiedzę, do uzyskania której potrzeba całych lat studiów z zakresu literaturoznawstwa, historii i antropologii. Warto jednak zmienić nastawienie autorów podręczników do zbyt liniowego traktowania historii. Również w kwestiach związanych z historią literatury.

Nie jest przecież tak, że da się ustalić dokładną datę zapoczątkowania epoki, nawet w jednym tylko kraju. Jeśli już taka data istnieje, to jest ona symboliczna, czysto umowna. Zazwyczaj, żeby powstało przełomowe dzieło, najpierw musi postać kilka mniej znanych, noszących już ślady nowego myślenia, nowych prądów filozoficznych i estetycznych. Jednym słowem musi być przygotowany grunt pod zmianę.

Z tego jak epoki literackie prezentowane są przez podręczniki szkolne można wywnioskować, że jednego dnia ludzie szli spać w renesansie, a drugiego budzili się w baroku, mając już zupełnie inne przekonania, niż dzień wcześniej. Nic bardziej mylnego, rzecz jasna, zwłaszcza w przypadku baroku. Barok rodził się powoli, nieco na uboczu głównego nurtu sztuki, który hołdował zasadom klasycystycznym. Początkowa niechęć klasycystów do baroku brała się głównie stąd, że uważano nowy nurt za niezbyt udaną prowokację i nie traktowano go zbyt poważnie.

Oczywiście informacje, które prezentują podręczniki szkolne są prawdziwe. Wyznaczniki baroku, kiedy już się ukształtowały, wyglądały mniej więcej tak jak się je przedstawia. Warto jednak pamiętać, że nowe epoki nie powstają w próżni. Dlatego więcej miejsca powinno poświęcić się wzajemnemu przenikaniu epok i prądów w literaturze i sztuce.

Katalog dobrych stron


Pwiązane artykuły
Komentarz

Zostaw komentarz

Twoje imię: (jest wymagane)

E-mail: (jest wymagane)

Website: (nie wymagane)

Wiadomość: (jest wymagane)

Wyślij komentarz