Polski barok

Pojawienie się baroku na przełomie XVI oraz XVII w. przypadło na okres kiedy w Polsce panowali pierwsi królowie elekcyjni oraz kontrreformacyjni. W tym czasie prowadzono długoletnie wojny z sąsiadami ze Szwedami, Rosją, oraz Turcją. Był to również czas licznych niepokojów wewnętrznych, należały do nich m.in. powstania kozackie. Podczas tych lat rozegrano wiele zwycięskich bitew poniesiono również dotkliwe porażki. W ówczesnych czasach największy rozgłos zyskali hetmani którzy dowodzili wojskami, były to osoby znane wszystkim, postrzegano ich również jako bohaterów narodowych. Były to jednak lata niespokojne, przyniosły Polsce duże zniszczenia wojenne, ale także chwile ożywienia oraz odbudowy.

Jednym ze specyficznych elementów polskiej sztuki który przypadł na okres baroku był niewątpliwie sarmatyzm. Barok był obecny w historii Polski od czasów jej największej świetności, aż do chwil które poprzedziły jej rozbiory.

Prekursorami baroku byli artyści pochodzący a Włoszech, którzy wykonywali zlecenia dworu królewskiego oraz arystokracji, która związana była z jezuitami. Sztuka baroku upowszechnia się w II połowie XVII w, stosowano ją w dziełach, które wychodziły z warsztatów artystów oraz rzemieślników. Dwór królewski, arystokracja oraz kościół objęli mecenatem nurt dworsko-kościelny, natomiast w szerszych kręgach szlacheckich rozwinął się nurt sarmacki.

Barok w Polsce można podzielić na okresy, które pokrywają się z okresem panowania kolejnych władców. W czasie panowania dynastii Wazów, barok nazwany był stylem Wazów i wzorował się na Berninim. W okresie kiedy rządy sprawował Jan III Sobieski , barok czerpał z włoskich wzorów stając się wówczas stylem dominującym. Natomiast okres panowania Sasów (późny barok), to barok w którym widać wpływ wzorów włoskich, także rokoko zarówno francuskie jak i drezdeńskie.

skocz.com - Najwiekszy Katalog Stron www


Pwiązane artykuły
Komentarz

Zostaw komentarz

Twoje imię: (jest wymagane)

E-mail: (jest wymagane)

Website: (nie wymagane)

Wiadomość: (jest wymagane)

Wyślij komentarz