Popularne artykuły
Cechy charakterystyczne baroku
Filozofia baroku
Malarstwo w baroku
Architektura baroku
Ostatnie Artykuły

Polski barok

Pojawienie się baroku na przełomie XVI oraz XVII w. przypadło na okres kiedy w Polsce panowali pierwsi królowie elekcyjni oraz kontrreformacyjni. W tym czasie prowadzono długoletnie wojny z sąsiadami ze Szwedami, Rosją, oraz Turcją. Był to również czas licznych niepokojów wewnętrznych, należały do nich m.in. powstania kozackie. Podczas tych lat rozegrano wiele zwycięskich bitew poniesiono również dotkliwe porażki. W ówczesnych czasach największy rozgłos zyskali hetmani którzy dowodzili wojskami, były to osoby znane wszystkim, postrzegano ich również jako bohaterów narodowych. Były to jednak lata niespokojne, przyniosły Polsce duże zniszczenia wojenne, ale także chwile ożywienia oraz odbudowy.

» Czytaj więcej

Barok - Terminologia

Jedna z teorii wyjaśnienia terminu „barok”  mówi, że po raz pierwszy użył jej Garcia de Orta – przyrodnik,  jako określenie perły o nieregularnym kształcie, od  portugalskiego – barocco.  Inna z teorii z kolei wyjaśnia pochodzenie od sylogizmu, jako jednej z cech sztuki baroku, której charakterystyczną cechą były różne formalne dziwactwa.

Właśnie w XVIII wieku mianem „barok” nazywano różnego rodzaju zwyrodnienia, które pojawiły się  w sztuce  klasycyzmu włoskiego, w jego schyłkowej fazie w XVI i XVII wieku. Tego rodzaju tendencje zobaczyć można w rzeźbach, których autorami był Michał Anioł oraz Rafael Santi.

» Czytaj więcej

Barok - Definicja

Barok – kierunek w kulturze którego rozpoczęcie datuje się na koniec XVI wieku a koniec na XVII wiek. Nazwa Barok oznacza z francuskiego baroque – bogactwo ozdób, za portugalskiego - barocco perłę o nieregularnym kształcie. Kierunek ten w kulturze zachodnio i środkowo europejskiej stał się oficjalnym stylem Kościoła Katolickiego za czasów soboru Trydenckiego, dlatego jeszcze w XX nazywano go sztuką jezuicką czy kontrreformacyjną.

» Czytaj więcej

Pages:« Prev1234567