Popularne artykuły
Cechy charakterystyczne baroku
Filozofia baroku
Malarstwo w baroku
Architektura baroku
Ostatnie Artykuły

Rzeźba w Baroku

Rzeźba w epoce baroku była najbardziej charakterystyczną z dziedzin sztuki.  Możemy podzielić ją na posiadającą charakter dekoracyjny, który był uzupełnieniem architektury i na właściwą. Zazwyczaj rzeźba była połączona z konstrukcją większej całości. Umieszczano ją w górnej części pasa na którym znajdowała się dekoracja rzeźbiarska (sposób który zaczerpnięty był z Renesansu). Kolejnym sposobem było włączenie rzeźby do architektury z dziełami rzeźbiarskimi, kolumny zastępowano postaciami ludzkimi zwanymi kariatydami – były to postaci kobiece albo atlantami – postaciami męskimi (element znany ze sztuki Antyku).

» Czytaj więcej

Architektura sakralna oraz świecka w baroku

Architektura sakralna baroku

Budownictwo sakralne epoki baroku bardzo często powielało znane z wcześniejszych epok rozwiązania. Budowano podłużne kościoły, planem był prostokąt i budowle centralne, których planem było koło, wielobok i krzyż grecki. Bardzo popularny stał się rzut poziomy oparty na elipsie. W konsekwencji powstawały sklepienia oraz kopuły elipsoidalne. Łuki na sklepieniach klasztornych oparte były na krzywych eliptycznych.

» Czytaj więcej

Architektura baroku

Architektura baroku podobnie jak renesansu, opiera się głównie na wzorach pochodzących z architektury klasycznej, inny jest natomiast sposób korzystania z elementów. Starożytność i renesans w architekturze to zestawienie poszczególnych form ze sobą w taki sposób aby zachować umiar oraz dążenie do harmonijnej i spokojnej kompozycji. Barok natomiast te elementy przeciwstawiał sobie poprzez wprowadzenie wrażenia ruchu oraz niepokoju. Kompozycje są bardzo dynamiczne oraz ukształtowane rzeźbiarsko i teatralnie.

» Czytaj więcej

Cechy charakterystyczne baroku

Barok był stylem w sztuce, architekturze oraz literaturze, który zapoczątkowany został we Włoszech. Odznaczał się dużą ekspresyjnością, bogactwem formy oraz zdobnictwa, bardzo silnymi kontrastami, także monumentalnością. Linie proste w sztuce oraz architekturze są prawie nieobecne, zastąpiły je linie faliste, liczne załamania i zaokrąglenia. Dzieła architektury bywają przepełnione dekoracją figuralną oraz ornamentyką. Polscy reformatorzy oświecenia postrzegali barok jako symbol zacofania, rozpowszechniającego się sarmatyzmu oraz upadku umysłowego.  W czasie trwania baroku stworzono bardzo wiele dzieł, które stały się  punktem odniesienia także w późniejszych epokach.

» Czytaj więcej

Malarstwo w baroku

Najczęstszym tematem podejmowanym przez malarzy epoki baroku była tematyka religijna, mitologiczna, alegoryczna, historyczna oraz portretowa. Większą popularnością zaczęły cieszyć się pejzaże, także sceny rodzajowe oraz martwe natury. W obrazach zaczęły pojawiać się bogata symbolika, iluzjonizm oraz światłocień.

Prekursorami nowego stylu w malarstwie byli artyści włoscy tworzący w XVI wieku. Należeli do nich: Tycjan, Michał Anioł, Veronese oraz Tinterotto. Rozpatrując okres dojrzałego baroku Italia była jednym z najważniejszych ośrodków malarstwa.

» Czytaj więcej

Pages:« Prev1234567NAstępna »