Popularne artykuły
Cechy charakterystyczne baroku
Filozofia baroku
Malarstwo w baroku
Architektura baroku
Ostatnie Artykuły

Filozofia baroku

Filozofia baroku przedstawia człowieka jako jednostkę słabą, zagubioną, marną, która dodatkowo pozbawiona jest opieki Boga. Filozofia ta jest tak samo zróżnicowana oraz sprzeczna jak cały charakter epoki. Wybitni przedstawiciele baroku mają zupełnie inne poglądy. Z jednej strony jest to Kartezjusz, który zapowiada idee oświeceniowe, natomiast z drugiej strony Pascal, który nawołuje do wiary.

Jednym z filozofów epoki baroku był Thomas Hobbes. Pochodził z Anglii i żył w latach od 1588 do1679 roku. Był wyznawcą teorii, że świat natury i zarazem świat ludzki ciągle prowadzi wojnę pomiędzy sobą. Jedynym sposobem uniknięcia negatywnych jej skutków jest porozumienie i funkcjonowanie w ściśle określonym porządku. Poglądy te zawarte są w „Lewiatanie”.

» Czytaj więcej

Polska architektura sakralna w baroku

Barok to epoka, która rozpoczęła się z końcem XVI wieku, wówczas gdy w architekturze polskiej dominowała stylistyczna forma późnego renesansu wraz z manieryzmem. Prekursorami byli jezuici, którzy zostali sprowadzeni do naszego kraju w 1564 r. Cieszyli się oni poparciem dworu oraz magnaterii. Zarówno w Polsce jak i w krajach Europejskich, pierwsze z barokowych kościołów budowane były przez architektów, którzy byli zakonnikami. Bardzo często wzorowali się oni na rzymskim kościele Il Gesu.

» Czytaj więcej

Barok w literaturze polskiej - Wacław Potocki

Polski Barok możemy podzielić na trzy okresy do których należały:

- wczesny barok od 1580 do 1620 roku, w tym okresie nastąpił rozkwit nurtu metafizycznego,
- dojrzały barok od 1620 do1680 roku okres z przewagą literatury sarmackiej oraz dworskiej,
- barok schyłkowy od 1680 do 1740 roku, to okres gdzie niemal całkowicie upadła kultura.

Wiek XVII to okres w którym toczą się nieustanne wojny z sąsiadami. Polska prowadziła je m.in. z Rosją, Tatarami z Turkami oraz Szwecją. Dodatkowo państwo osłabiane jest poprzez wewnętrzne konflikty.

» Czytaj więcej

Barok w literaturze polskiej

W polskiej literaturze baroku wyodrębnić możemy cztery nurty:

  • nurt dworski w którym dominuje dbałość o formę, najczęstszymi tematami są miłość oraz życie dworskie, do przedstawicieli tego nurtu należy Jan Andrzej Morsztyn
  • poezja metafizyczna w której poruszana była tematyka filozoficzno- religijna, która miała charakter refleksyjny, do przedstawiciel należą: Mikołaj Sęp Sarzyński oraz Daniel Naborowski

» Czytaj więcej

Muzyka w baroku

Muzykę epoki baroku rozpoczyna skomponowana w 1597 roku opera Jacopo Periego zatytułowana Dafne, koniec natomiast przypadam na połowę XVIII w., wówczas kiedy komponowali ostatni twórcy baroku, m.in.:  Vivaldi,  Bach (data jego śmierci w 1750 r. uważana jest za kończącą ten okres),  Händel, Rameau i Scarlatti.

We Włoszech narodziły się podstawowe style kompozytorskie w XVII wieku:  styl dawny, który bazował na poprzedniej epoce zwany stile antico oraz styl tzw. stile nuovo, który był związany z tzw. monodią akompaniowaną oraz techniką koncertującą.

» Czytaj więcej

Pages:« Prev1234567NAstępna »