Moda

Moda w okresie Baroku

Fontange

Każda epoka charakteryzowała się swoją odmiennością od pozostałych, zarówno w architekturze, sztuce, malarstwie czy stylu ubierania się. Nie inaczej było również z fryzurami. W niektórych okresach modne fryzury były równie ważne jak same ubrania, stanowiły ich integralną część a czasem były nawet ważniejsze niż strój. Piękna ozdobiona fryzura świadczyć mogła o dobrobycie i „zasobności portfela” właściciela a czasem nawet wyrażała emocje. Od wymyślnych i „bogatych” fryzur nie stronili również panowie.

» Czytaj więcej