Filozofia

Kartezjusz i jego filozofia racjonalizmu

René Descartes czyli Kartezjusz żył w latach 1596-1650, był on wybitnym francuskim filozofem, a także fizykiem i matematykiem. Descartes uznawany jest za jednego z najbardziej wybitnych uczonych wieku XVII. Pomimo tego, że uczony żył i działał w epoce baroku, wiele z jego poglądów było właściwych epoce oświecenia. Jest on znany przede wszystkim z twierdzenia, iż wyłącznie myślenie rozumowe jest źródłem poznania. » Czytaj więcej

Manieryzm

Cornelis Cornelisz van Haarlem

Terminem manieryzm określane są zjawiska jakie zachodziły w XVI w. w sztuce europejskiej. Charakteryzował się dążeniem do uzyskania doskonałości formalnej oraz technicznej dzieła, również wykwintnością, swobodą, wysubtelnieniem i wyrafinowaniem jej form.

Najpierw pojawił się w Rzymie, Florencji i Padwie oraz bardzo szybko stał się powszechny w Europie: we Francji, w Pradzie, Gdańsku i Toledo. Manieryzm współistniał wraz z różnymi tendencjami, które czasami stały na pograniczu manieryzmu.

» Czytaj więcej

Filozofia baroku

Filozofia baroku przedstawia człowieka jako jednostkę słabą, zagubioną, marną, która dodatkowo pozbawiona jest opieki Boga. Filozofia ta jest tak samo zróżnicowana oraz sprzeczna jak cały charakter epoki. Wybitni przedstawiciele baroku mają zupełnie inne poglądy. Z jednej strony jest to Kartezjusz, który zapowiada idee oświeceniowe, natomiast z drugiej strony Pascal, który nawołuje do wiary.

Jednym z filozofów epoki baroku był Thomas Hobbes. Pochodził z Anglii i żył w latach od 1588 do1679 roku. Był wyznawcą teorii, że świat natury i zarazem świat ludzki ciągle prowadzi wojnę pomiędzy sobą. Jedynym sposobem uniknięcia negatywnych jej skutków jest porozumienie i funkcjonowanie w ściśle określonym porządku. Poglądy te zawarte są w „Lewiatanie”.

» Czytaj więcej