Architektura

Elementy architektury Baroku w Polsce

Barok to czas przypadający na okres od XVII do I połowy XVIII wieku. To czas niepokoju, długotrwałych wojen, które zrujnowały kraj zarówno pod względem gospodarczym jak i kulturowym. Okres baroku w Polsce to również brak mocnych rządów i niekorzystnych zmian jakie zachodziły wewnątrz kraju.
Ówczesny człowiek to nie ten sam optymistyczny i żyjący w spokoju człowiek Renesansu, ale żyjący w strachu i świadomy nietrwałość życia. W poszukiwaniu bezpieczeństwa oraz mistyczności ucieka on w stronę filozofii, literatury, architektury i sztuki.

» Czytaj więcej

Manieryzm

Cornelis Cornelisz van Haarlem

Terminem manieryzm określane są zjawiska jakie zachodziły w XVI w. w sztuce europejskiej. Charakteryzował się dążeniem do uzyskania doskonałości formalnej oraz technicznej dzieła, również wykwintnością, swobodą, wysubtelnieniem i wyrafinowaniem jej form.

Najpierw pojawił się w Rzymie, Florencji i Padwie oraz bardzo szybko stał się powszechny w Europie: we Francji, w Pradzie, Gdańsku i Toledo. Manieryzm współistniał wraz z różnymi tendencjami, które czasami stały na pograniczu manieryzmu.

» Czytaj więcej

Polska architektura sakralna w baroku

Wawel w Krakowie

Barok to epoka, która rozpoczęła się z końcem XVI wieku, wówczas gdy w architekturze polskiej dominowała stylistyczna forma późnego renesansu wraz z manieryzmem. Prekursorami byli jezuici, którzy zostali sprowadzeni do naszego kraju w 1564 r. Cieszyli się oni poparciem dworu oraz magnaterii. Zarówno w Polsce jak i w krajach Europejskich, pierwsze z barokowych kościołów budowane były przez architektów, którzy byli zakonnikami. Bardzo często wzorowali się oni na rzymskim kościele Il Gesu.

» Czytaj więcej

Architektura sakralna oraz świecka w baroku

Architektura sakralna baroku

Budownictwo sakralne epoki baroku bardzo często powielało znane z wcześniejszych epok rozwiązania. Budowano podłużne kościoły, planem był prostokąt i budowle centralne, których planem było koło, wielobok i krzyż grecki. Bardzo popularny stał się rzut poziomy oparty na elipsie. W konsekwencji powstawały sklepienia oraz kopuły elipsoidalne. Łuki na sklepieniach klasztornych oparte były na krzywych eliptycznych.

» Czytaj więcej

Architektura baroku

Architektura baroku podobnie jak renesansu, opiera się głównie na wzorach pochodzących z architektury klasycznej, inny jest natomiast sposób korzystania z elementów. Starożytność i renesans w architekturze to zestawienie poszczególnych form ze sobą w taki sposób aby zachować umiar oraz dążenie do harmonijnej i spokojnej kompozycji. Barok natomiast te elementy przeciwstawiał sobie poprzez wprowadzenie wrażenia ruchu oraz niepokoju. Kompozycje są bardzo dynamiczne oraz ukształtowane rzeźbiarsko i teatralnie.

» Czytaj więcej